Do Zadra 2017

Modra črta prvi dan, zelena drugi dan.